Skip to main content
Wysyłka w 24h

SST-2

sterownik suszarni tytoniu - Psychometr

Sterownik SST-2 przeznaczony jest do kompleksowej regulacji procesem suszenia tytoniu. Wyposażony jest w dwa wejścia pomiarowe temperatury oraz dwa wyjścia sterujące - przekaźniki. 

300,00 369,00 zł brutto

szt.

Zastosowanie sterownika pozwala osiągnąć powtarzalną jakość suszu tytoniowego.
Na podstawie temperatur z termometru suchego oraz mokrego (psychometr), pozwala niezależnie sterować urządzeniem grzewczym (piec gazowy lub olejowy) oraz siłownikiem klapy (wypuszczanie pary - osuszanie).

 

Sterowanie pracą suszarni podzielone jest na trzy etapy:

I. Nagrzewanie

Podczas którego sterownik reguluje tylko pracą urządzenia grzewczego (pieca) - nagrzewa komorę do temperatury wstępnej i przechodzi do kolejnego kroku

II. Suszenie

W trakcie tego etapu następuje sterowanie pracą pieca oraz klapy (osuszanie powietrza poprzez otwarcie/zamknięcie klapy) w zależności od dwóch wartości temperatury: termometru suchego i mokrego.

W tym etapie nastawiamy również Narost/Przyrost temperatury na godzinę. Nastawiona temperatura zwiększa się samoistnie z upływem czasu.

Powolny przyrost temperatury ma bardzo duży wpływ na jakość suszu.

III. Podtrzymanie

W tym etapie sterownik SST-2 reguluje pracą pieca oraz klapy oby utrzymywać w komorze ustalone wartości temperatur dla termometru suchego oraz mokrego.

Wartości które może ustawić użytkownik:

1. temperatura wstępna - wartość nastawy temperatury w etapie agrzewania po osiągnięciu której regulator przechodzi w etap suszenia.

2. przyrost temperatury na godzinę - wartość z jaką prędkością zwiększana jest wartość nastawy temperatury

3. temperatura końcowa suchy - wartość temperatury sterująca piecem w III etapie (podtrzymanie)

4. temperatura końcowa mokry - wartość temperatury sterująca siłownikiem klapy w III etapie (podtrzymanie)

Urządzenie można wykorzystać do:

  • sterowania pracą suszarni tytoniu
  • utrzymywaniu wysokiej wartości wilgotności (w miejscach gdzie tradycyjne higrostaty poprzez kompensację pary wodnej zawodzą)
  • jako miernik wartości psychometrycznej/wilgotności

 

 

 

 

Schemat podłączenia sterownika suszarni SST-2 V1.00 (wersja standardowa).
Siłownikiem ze sprężyną (automatycznym powrotem) do otwierania klapy na 230V~ (wersja standardowa) - po zdjęciu napięcia z zacisków siłownika klapa się zamka
Piec może być sterowany w zależności od podłączenia: napięciowo lub bez-napięciowo.

 

 

Schemat podłączenia Sterownik suszarni SST-2 V1.10
Sterownik steruje zamykaniem i otwieraniem klapy. Wersja ta pozwala zastosować tani siłownik.
Piec sterowany napięciowo