Skip to main content

Pliki do pobrania

Ściągnij: FORMULARZ ZWROTU TOWARU - pdf

Ściągnij: Regulamin Sklepu internetowego - pdf

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (dalej RODO) informuję, iż:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Termoplus S.C. Zbigniew Bańka, Sławomir Bańka. z siedzibą Baletowa 30 B, 02-867 Warszawa.

2. Osobą kontaktową w sprawach ochrony danych osobowych w Termoplus S.C jest Administrator Ochrony Danych dostępny pod adresem e-mail: dpo@termoplus.pl.

3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu wykonania umowy oraz rozpatrywania ewentualnych roszczeń z nią związanych na podstawie art. 6 ust 1 pkt b ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

4. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą upoważnieni pracownicy administratora, zleceniobiorcy świadczący na rzecz administratora usługi zarządcze, księgowe

5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres trwania umowy oraz przez wymagany przepisami prawa podatkowego okres przechowywania dokumentacji (6 lat).

6. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

7. Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;

8. Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest wymogiem umownym. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, a konsekwencją ich niepodania będzie niemożność realizacji umowy. 10. Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w formie profilowania.

Regulamin

Regulamin Sklepu internetowego www.termoplus.pl

Sklep internetowy, działający pod adresem www.termoplus.pl, prowadzony jest przez spółkę :

Termoplus S.C. Zbigniew Bańka, Sławomir Bańka z siedzibą w Warszawie przy ul. Baletowa 30B NIP 9512334944, Regon 142821215

Przyjmowanie i realizacja zamówień

Zamówienia od są przyjmowane przez stronę internetową www.termoplus.pl. Po złożeniu zamówienia Klient otrzymuje e-mail z potwierdzeniem złożenia zamówienia.

Klient, składając zamówienie, zawiera umowę sprzedaży zamawianych towarów ze Sklepem.

W zamówieniu Klient dokonuje:

  • wyboru zamawianych towarów,

  • oznaczenia sposobu dostawy oraz adresu dostawy i adresu na jaki ma być wystawiona faktura (mogą to być różne adresy),

  • wyboru sposobu płatności

    W podsumowaniu Klient otrzymuje informacje o pełnej kwocie płatności za zamówiony towar oraz wybraną formę dostawy.


Zamówienie zostanie zrealizowane pod warunkiem, że towar jest dostępny w magazynie. W przypadku niedostępności części towarów objętych zamówieniem Klient zostanie informowany o stanie zamówienia i podejmuje decyzje o sposobie jego realizacji (częściowa realizacja lub anulowanie całości zamówienia).

W przypadku, gdy towar jest niedostępny (brak towaru w magazynie lub u dostawców Sklepu) i braku możliwości realizacji zamówienia, Sklep ma prawo do odstąpienia od realizacji umowy.

Do każdego zamówienia wystawiana jest faktura VAT lub paragon fiskalny.

Zmiany w zamówieniach

Klient może dokonywać zmian w zamówieniu do momentu jego zrealizowania (czyli do momentu przekazania do wysłania). Klient może wycofać złożone zamówienie w całości do momentu jego wysłania.

Zmiany w zamówieniach dotyczące zmiany: adresu Klienta, adresu dostawy oraz zawierające polecenia zwrotu nadpłaty będą przyjmowane do realizacji tylko w przypadku, gdy dyspozycja zostanie przekazana z adresu e-mail z którego zostało przesłane zamówienie.

Ceny towarów

Wszystkie ceny podawane są w złotych polskich i są cenami BRUTTO (zawierają podatek od towarów i usług VAT). Cena podana przy każdym towarze jest wyłącznie informacją handlową i nie jest ofertą w myśl art. 66, par 1 Kodeksu Cywilnego. Sklep zastrzega sobie prawo do zmiany cen towarów znajdujących się w sklepie, możliwości wystąpienia błędnych cen , wprowadzania nowych towarów do sklepu internetowego, usuwania towarów ze sklepu internetowego, przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych na stronach sklepu bądź wprowadzania w nich zmian. Informacja o różnicy w cenie pomiędzy ceną w sklepie a ceną w bazie sprzedaży, w przypadku jej wystąpienia, będzie przekazana zamawiającemu do akceptacji przed realizacją zamówienia.

Czas realizacji zamówienia

Zamówienia dostarczane są za pośrednictwem Poczty Polskiej lub firmy kurierskiej DPD na adres wskazany przez Klienta przy składaniu zamówienia.

Czas realizacji zamówienia jest uzależniony od dostępności towaru, zamówienia z pełnym pokryciem magazynowym są realizowane bez zbędnej zwłoki. Klient jest poinformowany o zrealizowanym zamówieniu otrzymując odpowiedni komunikat na e-mail wskazany w toku składania zamówienia.

Przesyłki nadane za pośrednictwem Poczty Polskiej są nadawane w trybie priorytetowym, i powinny dotrzeć do Klienta w ciągu 2-3 dni roboczych, przesyłki kurierskie powinny dotrzeć do Klienta w następny dzień roboczy po nadaniu przesyłki.

Formy płatności i zapłaty

Klient może wybrać następujące formy płatności za zamówione towary:

- przedpłata na konto po otrzymaniu potwierdzenia założonego zamówienia lub faktury proforma
- przy odbiorze: należność pobiera listonosz lub kurier;
- przelewem bankowym na konto sklepu (dla stałych klientów)
- gotówką : osobiście przy odbiorze towaru w siedzibie firmy

Reklamacje

Wszystkie towary dostępne w Sklepie pochodzą z legalnego źródła, są oryginalne i posiadają gwarancję jakości producenta. 
Klientowi przysługuje prawo do złożenia reklamacji w Sklepie w przypadku stwierdzenia w dostarczonym towarze: 
wad fabrycznych, uszkodzeń mechanicznych powstałych w trakcie transportu, niezgodności towaru z towarem zawartym w zamówieniu. 
Wyłączenie: Fakt różnic między kolorem widzianym na ekranie a rzeczywistym kolorem wyrobu nie może stanowić podstawy do reklamacji wyrobu.

Klient powinien odesłać towar na własny koszt na adres magazynu:

Termoplus S.C.
ul Brandwicka 104 
37-464 Stalowa Wola   

Do odsyłanego towaru należy dołączyć pisemną reklamację ze wskazaniem przyczyn złożonej reklamacji, adres zwrotny osobę kontaktową, telefon lub e-mial kontaktowy. Sklep nie przyjmuje przesyłek odsyłanych za pobraniem. Termin odpowiedzi na reklamację wynosi 14 dni .

W przypadku uznania reklamacji, towar uszkodzony zostanie naprawiony lub wymieniony na inny, pełnowartościowy, a jeśli będzie to już niemożliwe (na przykład z powodu wyczerpania zapasów towaru), Sklep zwróci Klientowi równowartość ceny towaru lub zaoferuje mu inne, dostępne w Sklepie towary do wyboru. Koszty związane z odesłaniem towaru reklamowanego, Sklep zwraca natychmiast po pozytywnym rozpatrzeniu reklamacji.

Nie stanowią podstawy reklamacji różnice w wyglądzie towarów dostarczonych z zamówionymi, oglądanymi na stronie internetowej Sklepu, które to różnice mogą wynikać z innych ustawień (parametrów) monitora Klienta.

Klient ma prawo do złożenia reklamacji w ciągu 2 lat od daty zakupu pod warunkiem zawiadomienia Sklepu o wadzie w ciągu dwóch miesięcy od stwierdzenia niezgodności towaru z umową.

Prawo odstąpienia od umowy

Zgodnie z Ustawą z 30 maja 2014r "o prawach konsumenta" Klient może zrezygnować z towaru kupionego w Sklepie bez podania przyczyny w ciągu 14 dni od daty odebrania przesyłki.
Towar musi zostać odesłany na koszt kupującego.

Zwracany towar nie może nosić jakichkolwiek śladów używania lub zniszczenia oraz śladów uszkodzenia. W przypadku dostarczenia towaru noszącego ślady użytkowania sklep ma prawo do naliczenia odszkodowania.

Sklep gwarantuje zwrot kwoty równej cenie towaru oraz najtańszej przesyłki. Pieniądze zostaną zwrócone w ciągu 14 dni roboczych od dnia otrzymania przesyłki ze zwróconym towarem do którego stanu Sklep nie będzie miał zastrzeżeń. Sklep nie przyjmuje żadnych przesyłek odsyłanych za pobraniem.

Formularz zwrotu towaru do pobrania PDF

Dane osobowe

Składając zamówienie w Sklepie Klient wyraża zgodę na umieszczenie swoich danych osobowych w bazie www.termoplus.pl oraz na ich przetwarzanie dla celów realizacji umowy. Podanie danych osobowych przez Klienta oraz zgoda na ich przetwarzanie są niezbędne do zrealizowania zamówienia przez Sklep.

Klient ponosi odpowiedzialność za podanie nieprawdziwych danych osobowych.

Dane osobowe są chronione zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 r. "O ochronie danych osobowych" (Dz.U. Nr 133 poz. 883) w sposób uniemożliwiający dostęp do nich osób trzecich.

Dane osobowe nie będą udostępniane osobom trzecim. Nie będą one również wykorzystywane do wysłania jakichkolwiek materiałów reklamowych. Podanie danych osobowych ma charakter dobrowolny, klientowi przysługuje prawo do ich wglądu, jak również możliwość ich poprawiania i usuwania

Postanowienia końcowe

Towary prezentowane na stronach Sklepu Internetowego nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego.

Sądem właściwym dla rozpatrywania sporów wynikających z umowy sprzedaży jest sąd właściwy dla siedziby pozwanego lub sąd właściwy dla miejsca wykonania umowy.

W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego oraz przepisy Ustawy o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz zmianie Kodeksu cywilnego i przepisy Ustawy o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny.

W przypadku Klientów nie będących konsumentami nie mają zastosowania postanowienia Działu Regulaminu "Prawo odstąpienia od umowy".

Sklep zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu. Wszelkie zmiany Regulaminu obowiązują od daty opublikowania ich na stronie www.termoplus.pl Zamówienia złożone przed datą wprowadzenia zmian do niniejszego Regulaminu są realizowane na podstawie zapisów obowiązujących w dniu złożenia zamówienia.