Skip to main content

Zgłoszenie serwisowe

Inspektor Ochrony Danych Osobowych

Termoplus S.C wyznaczyła Inspektora Ochrony Danych w osobie Zbigniew Bańka, z którym możesz skontaktować się poprzez e-mail biuro@termoplus.pl w każdej sprawie dotyczącej przetwarzania danych osobowych.

Jak działa zgłoszenie

  1. Otrzymasz unikalny numer zgłoszenia
  2. Umieść na paczce numer zgłoszenia
  3. Wyślij lub dostarcz serwis do naszej siedziby
  4. Otrzymasz e-mail potwierdzjący przyjęcie serwisu
  5. Otrzymasz e-mail z informacją o twoim zleceniu
  6. Otrzymasz informację o zakończeniu prac serwisowych