Skip to main content
Darmowa wysyłka od 159,00 zł

SPM-2

Sterownik do Pasteryzacji, podgrzewania oraz schładzania - AUTOMAT

zakres: -20...110°C

czujnik temperatury: NTC 5k 2m

dwa wyjścia przekaźnikowe

automatyczne zarządzanie procesem

439,00 zł netto
539,97

Sterownik SPM-2

Sterownik SPM-2 to urządzenie wykorzystywane do zarządzania procesem pasteryzacji oraz kontroli temperatury w urządzeniach grzewczych oraz chłodniczych. Dokładność regulacji oraz utrzymania temperatury może być regulowana za pomocą indywidualnych nastaw. Model jest wyposażony w dwa wyjścia przekaźnikowe. 

Sterownik do pasteryzacji SPM-2 - przebieg procesu

SPM-2 to profesjonalne urządzenie do regulowania procesu pasteryzacji. Pierwszy etap obejmuje rozgrzanie sterownika w celu osiągnięcia zadanej temperatury mleka. Po uzyskaniu wymaganych wartości następuje właściwa pasteryzacja, w czasie której utrzymuje się wymaganą temperaturę. Jeżeli dojdzie do przekroczenia wskazań, automatycznie załącza się funkcja schładzania, która przywraca określoną temperaturę wyrobu. Po osiągnięciu wskazań sterownik przechodzi do etapu końcowego, czyli wyłączenia grzania oraz chłodzenia. 

Na czym polega podgrzewanie oraz schładzanie?

Poprzez podgrzewanie rozumie się temperaturę właściwą dla pierwszego etapu pasteryzacji. Schładzanie odnosi się natomiast do trzeciego etapu pasteryzacji. Między ogrzaniem i chłodzeniem wyrobu następuje etap pasteryzacji, w którym przez dłuższy okres utrzymuje się temperatura z pierwszego etapu. Użytkownik musi odróżniać także pojęcia histerezy 1 (dla grzania) oraz histerezy 2 (dla chłodzenia).

Proces pasteryzacji - wskazówki techniczne

Załączenie procesu pasteryzacji mleka (lub pasteryzacji jogurtu) odbywa się w bardzo prosty sposób, Wystarczy, że użytkownik przytrzyma strzałkę w górę i w dół przez 2 sekundy. Regulator załączy wówczas proces od pierwszego etapu. W celu skonfigurowania parametrów programu, wystarczy przytrzymać przycisk SET przez 3 sekundy. W celu przywrócenia urządzenia do ustawień fabrycznych (jeżeli sterownik nie działa w sposób prawidłowy), należy przytrzymać strzałkę w dół oraz przycisk SET w czasie rozruchu przez ok. 5 sekund. 

Przykładowy proces pasteryzacji za pomocą sterownika SPM-2

  1. Krok Nagrzewanie - trwa do momentu uzyskania zadanej temperatury
  2. Pasteryzacja - utrzymanie zadanej temperatury przez określony czas
  3. Schładzanie - Obniżenie temperatury do wartości ustawionej
  4. Koniec - wyłączenie grzania oraz chłodzenia

Przykładowe wartości: "PASTERYZACJA MLEKA"

  1. Nagrzewanie - 65,0°C
  2. Pasteryzacja - 30minut
  3. Schładzanie - 32,0°C

Przykładowe wartości: "PASTERYZACJA JOGURTU"

  1. Nagrzewanie - 90,0°C
  2. Pasteryzacja - 10minut
  3. Schładzanie - 43,0°

Panel automatu - oznaczenia diod sterownika 

Urządzenie zostało wyposażone w czytelny ekran, na którym wyświetlają się najważniejsze parametry. Użytkownik może stale kontrolować temperaturę mierzoną z czujnika oraz śledzić kolejne etapy procesu pasteryzacji. Wygodne rozmieszczenie kolorowych diod umożliwia łatwe zweryfikowanie danego etapu. Załączenie pomarańczowej lampki oznacza grzanie aktywne. Dioda zielona komunikuje natomiast, że urządzenie jest w trybie aktywnego chłodzenia. W przypadku uszkodzenia lub przegrzania czujnika załącza się dioda czerwona - alarmowa. 

Model SPM-2 został wyprodukowany w Polsce.

Pliki do pobrania

Instrukcja pdf Pobierz plik

Gwarancja

Gwarancja 24 miesiące dla paragonu lub faktury bez podanego NIP
Gwarancja 12 miesięcy dla firmy

Nasi Specjaliści polecają również:

Przeczytaj porady naszych ekspertów