Skip to main content

Sterowanie ogrzewaniem, sprawdź czego unikać i jakich błędów nie popełniać korzystając z termostatów.

​​​​​​

  • Błędy w korzystaniu z termostatu pokojowego
  • Zmiana ustawień temperatury podczas nieobecności domowników
  • Minimalna temperatura w pomieszczeniach

 

Regulacja temperatury w pomieszczeniach

Korzystanie z termostatów pokojowych nie zawsze jest takie oczywiste jakby się mogło wydawać, ponieważ można popełnić klika błędów, które będą generowały straty energetyczne.

Błędne nawyki: całkowite wyłączenie ogrzewania

Kolejnym przykładem nieodpowiedniego korzystania z termostatu jest całkowite wyłączanie ogrzewania po wyjściu do pracy lub przed wyjazdem w dalszą podróż – co prawda ograniczy to koszt ogrzewania podczas dłuższej nieobecności, lecz temperatura po powrocie będzie dyskomfortem dla użytkowników do czasu ogrzania budynku. Minimalna temperatura pomieszczenia podczas nieobecności nie powinna nigdy spaść poniżej 5°C, ponieważ trzeba chronić hydrauliczne elementy instalacji przed zamarznięciem, co może spowodować uszkodzenie. Obniżenie temperatury może spowodować wytrącenie wilgotności z powietrza i skroplenia na ścianach i innych elementach wyposażenia, co może negatywnie odbić się zużyciu materiałów np. zwiększa ryzyko pojawienia się pleśni. Optymalnie nie powinno się schodzić poniżej 12-15°C.

Gwałtowne zwiększenie temperatury po powrocie do domu z dalszej podróży

Największym błędem jest ustawienie wysokiej temperatury zadanej po powrocie z wyjazdu, gdy dom jest oziębiony poprzez nastawę wakacyjną. Termostat pokojowy pilnuje, aby wyłączyć ogrzewanie po osiągnięciu nastawy, a do tego momentu grzeje pełną mocą. Prędkość nagrzewania można zwiększyć poprzez zmianę temperatury zasilania na źródle ciepła, czyli kotle gazowym, na paliwo stałe lub pompy ciepła. Jeżeli zostanie ustawiona wysoka nastawa to po przegrzaniu pomieszczenia i po zmniejszeniu do prawidłowej temperatury użytkownicy odczują wychłodzenie oraz dyskomfort.

Zaprogramowanie temperatury w zależności od pogody

Podnoszenie temperatury zadanej podczas spadków temperatury zewnętrznej nie przynosi żadnej korzyści, ponieważ jeżeli źródło ciepła jest wystarczająco wydajne to pomieszczenia będą przegrzewane; a wyższa temperatura wewnętrzna powoduje większe straty na ogrzewaniu. Wyższa temperatura wewnętrzna powoduje również, że po wyjściu z domu na zewnątrz wydaje się, że temperatura jest jeszcze niższa niż jest w rzeczywistości.

Ustawienie małej histerezy teoretycznie jest dobre, ponieważ wahania temperatury są mniejsze, ale minusem jest częste załączanie źródła ciepła. Im częściej źródło jest uruchamiane tym mniej wydajnie pracuje i generuje większe starty, a to odbija się negatywnie na trwałości.

Stała temperatura we wszystkich miejscach podczas przebywania w domu

Jedna nastawa temperatur dla wszystkich pomieszczeń jest błędem. Najlepiej jest, aby temperatura w łazience była najwyższa, a w sypialni najniższa. Co więcej temperaturę sypialni można obniżyć w ciągu dnia i podgrzać w godzinach wieczornych, natomiast pomieszczenia strefy użytkowej obniżać na noc. Takie zarządzenie nastawami przynosi wymierne korzyści – nawet do 20-30% w skali roku.

Wartość temperatury w pomieszczeniach powinna być indywidualnie programowana - możemy zrobić to za pomocą termostatów pokojowych. Dzięki czemu dostosujemy sterowanie systemem ogrzewania do swoich potrzeb, rytmu dobowego i zapewnimy sobie komfort cieplny.