Skip to main content

Przetrowniki temperatury i wilgotności

 

  • Zastosowanie przetworników

  • Sygnał wyjściowy z przetwornika

  • W jakich branżach wykorzystywane są przetworniki?

 

      Przetworniki temperatury i wilgotności są niezbędne, jeżeli czujniki muszą być rozmieszone na dużych odległościach oraz regulator oczekuje innego sygnału niż otrzymujemy z danego typu czujnika. Sam przetwornik to element całego układu, aby móc z niego skorzystać należy wykonać układ połączenia czujnik temperatury lub wilgotnościprzetwornikregulator lub inne urządzenie w sieci modbus.

 

      Najpopularniejsze przetworniki posiadają wyjście prądowe z zakresu od 0 do 20mA czy 4 do 20mA oraz wyjście napięciowe z zakresu od 0 do 10V.

Przetworniki występują w różnych wersjach przyjmowanego typu czujnika: od czujników rezystancyjnych po termopary. Występują też wersje, które posiadają możliwość programowania poprzez port USB dany typ czujnika i dany typ wyjścia (TxBlock-USB).

Jeżeli potrzebny jest sygnał cyfrowy, występują również w wersjach z interfejsem RS485, dzięki czemu sygnał może być przesyłany na dalekie odległości i pomiar może być wyświetlany na wielu urządzeniach pracujących w sieci modbus.

 

      Przetworniki wykorzystywane są wszędzie tam, gdzie jest potrzeba przetworzyć sygnał do sygnału oczekiwanego przez urządzenie odbiorcze np.:

  • piekarnictwo

  • ogrodnictwo

  • suszarnie

  • gastronomia

  • chłodnie

  • lakiernie

  • lodówki ze szczepionkami