Skip to main content

Przenośne rejestratory temperatury i wilgotność do transportu i magazynowania produktów.

 

  • monitoring temperatury i wilgotności
  • punkty pomiarowe: rejestratory danych
  • precyzyjne monitorowanie i pomiar temperatury w łańcuchu chłodniczym
  • wartości graniczne: konfiguracja i informacje o alarmach

 

Transport produktów: monitorowanie temperatury i wilgotności

Rejestratory temperatury i wilgotności wyposażone są w czujnik temperatury i wilgotności. Urządzenia te służą do kontroli warunków środowiskowych np. w lodówkach, chłodniach, mroźniach czy do sprawdzenia warunków podczas transportu. Omawiane przez nas urządzenia sprawdzą się zarówno podczas przechowywania jaki i w czasie transportu przewożonych produktów. Monitorowanie warunków pomaga kontrolować przebieg procesów w łańcuchu dostaw oraz minimalizuje wystąpienie niepożądanych sytuacji. Przy odpowiednim programowaniu urządzeń, po przekroczeniu ustawionych wartości urządzenie będzie informować nas o alarmie. Pozwala to na szybką reakcje ze strony kierowcy lub osób czuwających nad dostawą i magazynowaniem produktu.

Automatyczny pomiar i dane pomiarowe

Rejestratory w zależności od modelu posiadają możliwość rejestracji nawet do 32000 próbek, oparte są o wysokiej jakości elementy pomiarowe charakteryzują się wysoką dokładnością od 0,5°C i 3% RH. Rejestracja odbywa się z ustawialną częstotliwością próbkowania od 1 sek. do 24h i pozwala nawet na pół roku rejestracji na jednej baterii.

Rejestratory wilgotności i temperatury występują z czujnikiem wbudowanym: DT91,DT172, GSP8 i zewnętrznymi czujnikami: RC61, GSP6 (model wyposażony w glikolowy czujnik temperatury – szczególnie polecany do lodówek).

Rejestratory temperatury i wilgotności ze zdalnym odczytem i powiadomieniami z chmury, dzięki komunikacji pozwalają na kontrolę i możliwość reakcji na sytuacje alarmowe.

Występują w wersji GSM RCW360Plus z jednym czujnikiem temperatury i wilgotności, a także z dwoma (jedno urządzenie na dwie komory); oraz w wersji opartej o komunikację dalekiego zasięgu LORA.

System LORTA składa się z bazy łączącej się z siecią WIFI RCW2000 i rejestratorami RCW2100 i RCW2200 – odległość od bazy do poszczególnych rejestratorów może wynosić nawet 400m.

Rejestrator temperatury posiada czujnik temperatury wewnętrzny lub zewnętrzny, z którego są pobierane próbki zgodnie z interwałem rejestracji.

Rejestrator RC5,RC5+ ma pamięć do 32000 pomiarów i wewnętrzny czujnik. RC5+TE posiada zewnętrzny czujnik temperatury, pozwalający na pomiar np. w lodówce i jednoczesny odczyt bez otwierania drzwi.

Kompaktowe wymiary rejestratora RC5RC5+,RC5+TE pozwalają na dołączenie go do przesyłki celem sprawdzenia czy przewoźnik wywiązuje się z warunków przewozu.

Wszystkie te rejestratory mogą zostać wywzorcowane w laboratorium.